MENU
Acasă » Articole » Articolele ziarului » APL

Categoriile cetăţenilor care au dreptul la scutire de plata impozitului funciar

 

În localităţile rurale cetăţenii plătesc impozit funciar pentru terenurile pe care se află casele de locuit şi pentru loturile de pe lângă case atribuite ca grădini în afara satului (comunei). Mărimea impozitului este de 1 leu pentru fiecare 100 m2. Categoriile de cetăţeni specificaţi mai jos au dreptul la o scutire de 0, 30 ha din ipozitul dat, scutirea este făcută în baza documentelor justificative.

 Pentru anumite categorii de cetăţeni art. 283 Cod fiscal prevede facilităţi/scutiri la impozitul pentru case şi construcţii. Pentru aceste persoane impozitul se calculează de la valoarea casei şi a construcţiei, din care se scade 30 mii lei. Aceste scutiri sunt prevăzute pentru:

 

         pensionarii şi persoanele de vârstă pensionară

         invalizii de gradul I şi II

         invalizii din copilărie

         invalizii de gradul III – participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate

         familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia

         familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia.

         familiile care au copii invalizi în vârstă de până la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi (invalizi)

         familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la Cernobâl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea

 

în temeiul cărora se acordă înlesniri la plata impozitului 

funciar şi a impozitului pe bunurile imobiliare

 

Categoriile cetăţenilor care au dreptul la scutire de plata impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare

Documentele care servesc drept temei pentru acordarea scutirii

Organele care eliberează documentele respective

1. Persoanele de vîrstă pensionară

Legitimaţia de pensionar

Direcţiile teritoriale de asistenţă socială şi protecţia familiei, alte organe împuternicite

2. Invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl)

Legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii

Direcţiile teritoriale de asistenţăsocială şi protecţia familiei, alteorgane împuternicite

3. Familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia

Legitimaţia care confirmădreptul la înlesniri

Direcţiile (secţiile) militar-administrative

4. Familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afganistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia

Legitimaţia care confirmădreptul la înlesniri

Direcţiile (secţiile) militar-administrative

5. Familiile care au copii invalizi în

vîrstă de pînă la 18 ani

Legitimaţia care confirmădreptul la înlesniri

Direcţiile teritoriale de asistenţăsocială şi protecţia familiei, alteorgane împuternicite

6.Familiile persoanelor decedate în

urma unor boli cauzate de participarea

lor la lucrările de lichidare a

consecinţelor avariei de la C.A.E.

Cernobîl şi persoanele care au fost

întreţinute de acestea

Legitimaţia care confirmădreptul la înlesniri

Direcţiile (secţiile) militar-administrative

 

 

 

 

 

  1. Suma înlesnirilor pentru locuitorii satului Bravicea la impozitul funciar  pentru loturile de pe lîngă casă  pentru anul 2015 a constituit suma de 13494,50 lei.
  2. Suma înlesnirilor la impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice – cetăţeni din Bravicea pentru anul 2015 a fost de 5279,13 lei.

 

În ceia ce priveşte impozitul funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă adică cota, pentru acest impozit nu sunt acordate  nici un fel de scutiri.

 

    În localitatea Bravicea conform Deciziei Consiliului Local nr.11/05 din 10.12.2015 sunt stabilite două TAXE LOCALE: Taxa pentru amenajarea teritoriului şi Taxa de salubrizare. Aceste două taxe au menirea îmbunătăţirii aspectului localităţii. Nu se acumulează o suma mare în bugetul Administraţiei publice locale datorită acestor taxe dar conform  acestei sume simbolice se pot face careva  lucrări de amenajare, salubrizare a drumurilor centrale din sat, salubrizarea cimitirului etc.

Referitor la taxa pentru amenajarea teritoriului, pensionarii care au ieşit la pensie după limita de vârstă sunt scutiţi de această taxă. Taxa de salubrizare a fost stabilită în mărime de 10 lei anual pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă. De această taxă nu este scutit nici un locuitor.

 

Veronica Burcă,

 perceptor fiscal, Primăria Bravicea

burcaveronica@mail.md

 

 

 

Categorie: APL | Adăugat de: angelazatic (05.08.2016)
Vizualizări: 77 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar