MENU
Acasă » Articole » Articolele ziarului » Educaţie

ROLURI ASUMATE

Nu merge unde te duce drumul, mergi pe unde nu există drum și lasă o urmă.

(Ralph Waldo Emerson)

Gimnaziul a invitat, miercuri, 10 februarie 2016, la un atelier de lucru, reprezentanți ai comunității pentru a discuta Proiectul de dezvoltare instituțională, pentru perioada 2016-2021. Cele 3 grupuri de lucru : I grup – reprezentanți ai Consiliilor Părinților, membri ai Consiliului de Administrație din rîndurile părinților; gr.al II-lea- șefii instituțiilor : Centrul Medicilor de Familie, Grădinița, Casa de Cultură, Muzeul, Biblioteca Publică ”George Munteanu”, Primăria și gr.III- membri ai echipei manageriale, angajați ai Gimnaziului, iar fiecare grup a fost asistat de câte un reprezentant al Consiliului Elevilor. Prezentă la eveniment a fost și dna Ludmila Timofti, reprezentantul Direcție Învățămînt Călărași.

Întrebarea dacă aprobarea/întocmirea unui proiect de dezvoltare este importantă i-a implicat pe cei prezenți în discuție, Primarul satului, Zatic Alexei, și-a expus opinia, afirmând că este foarte important pentru Gimnaziu, dar și pentru întreaga comunitate. După analiza structurii, a viziunii și misiunii Gimnaziului pentru următorii ani, grupurile de lucru (părinții și membrii comunitari) au analizat mediul intern al instituției (punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și temerile) pentru domeniile Resurse materiale/ financiale și Relații comunitare, iar grupul cadrelor didactice/angajați pentru componentele Curriculum și Resurse umane. Analiza a fost urmată de prezentarea rezultatelor Chestionarelor propuse, pe parcursul săptămânii trecute, părinților și elevilor. (Rezultatele le vezi pe pagina electronică a ziarului)

Analiza calitativă și cantitativă a mediului intern, analiza mediul extern (făcută de director în baza tehnicii PESTE : Politicul, Economicul, Socialul, Tehnologicul, Ecologicul), analiza chestionarelor propuse elevilor, părinților, dar și cadrelor didactice, au servit ca temei pentru formularea scopurilor strategice și obiectivelor generale pentru cele patru domenii funcționale: Curriculum, Resurse umane, Resurse materiale, Relații comunitare.  Celor prezenți li s-a propus să stabilească acțiunile ce trebuie să fie întreprinse de Gimnaziu pentru realizarea fiecărui obiectiv. Grupurile de lucru au discutat, analizat și au pus pe postere acțiuni pentru dezvoltarea Resurselor materiale și Relațiilor comunitare.

SCOP STRATEGIC DEZVOLTAREA RESURSELOR MATERIALE

  • Gestionarea responsabilă și transparentă a resurselor financiare bugetare și valorificarea surselor de finanțare extrabugetară posibile;
  • Dezvoltarea unui spațiu securizant și informatizat.

Obiective:

  • Asigurarea metodico-didactică și tehnico-materială a Gimnaziului conform standardelor ;
  • Educarea personalului pentru folosirea responsabilă a resurselor materiale;
  • Dezvoltarea bazei informaţionale;
  • Atragerea resurselor financiare extrabugetare;

SCOP STRATEGIC DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE

  • Dezvoltarea parteneriatelor academic și sociale durabile, axate pe beneficii comune pe termen lung
  • Promovarea unui sistem eficient de colaborare cu părinţii;
  • Implementarea mecanismelor de asigurare a transparenței și a participării comunității la procesele decizionale privind dezvoltarea și administrarea eficientă a instituției;
  • Menţinerea şi promovarea imaginii Gimnaziului în contextul climatului concurenţial

A fost prezentat lucrul fiecărui grup, s-au discutat propunerile grupurilor, directorul Gimnaziului a expus planul de acțiuni elaborat de către echipa managerială și cadrele didactice (planul va fi publicat, după aprobarea Consiliului Profesoral și a Consiliului Administrativ, pe site-ul Gimnaziului la adresa www.bravliceu.ucoz.com și pe pagina electronică a ziarului Curierul de Bravicea).

Îndemnul Gimnaziului către toate instituțiile bugetare care activează în comunitate a fost ca fiecare să elaboreze proiectul de dezvoltare instituțională și să invite actorii comunitari pentru discuții publice.

Cei prezenți la eveniment au afirmat că au participat la o activitate importantă pentru întreaga comunitate întrucât viitorul nostru depinde de copilul de astăzi, iar școala rămâne o instituție de bază căreia îi revine nu doar rolul de educare a copilului, dar și a părinților, de culturalizare a maselor.

Elena Godovaniuc                                                                                                                                                                             Director al Gimnaziului ”Ștefan cel Mare                                                                                                           elenagodov@gmail.com

 

Categorie: Educaţie | Adăugat de: angelazatic (02.28.2016)
Vizualizări: 32 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar