MENU
Acasă » Articole » Articolele ziarului » Educaţie

Sănătate. Siguranță. Protecție.

Anul de studii 2016-2017 Gimnaziul „Ștefan cel Mare” l-a început cu un careu festiv la 1 septembrie și cu constatarea că este gata să ofere instruire de calitate în noul an de studii. Toate disciplinele școlare din planul-cadru sunt predate de specialiști calificați, iar componența școlară a planului-cadru (ore opționale și extrașcolare) a fost repartizată în baza solicitărilor elevilor (expuse în chestionare) și posibilităților școlii. Astfel elevii vor studia disciplinele opționale: Educație pentru gen (cl. 5), Religia (cl. 5); Informatica (cl. 6); Surse de energie regenerabile (cl. 7); Tehnologia informației și comunicațiilor (cl. 8); Teoria și practica traducerii (cl. 9) , clasele primare au selectat Educație pentru sănătate, Educație ecologică, Cultura comunicării, O oră de lectură, iar pentru dezvoltarea fizică a elevilor, promovarea unui mod sănătos de viață s-au propus 2 secții de sport: Turism sportiv și Dezvoltare Fizică Generală (volei, tenis, baschet).

Administrația Publică Locală a contribuit la accesul sigur al elevilor spre școală prin reparația podului pe care merg elevii spre școală și de la școală (podul spre Biserică) și construcția trotuarului până la poarta școlii; în același timp își asumă responsabilitatea să asigure iluminarea stradală pentru elevii din schimbul II. În acest context, și administrația Gimnaziului a depus efort pentru ca elevii din schimbul II să înceapă lecțiile la ora 12:30 în comparație cu 13:30 din anii precedenți, iar activitatea schimbului II se va termina la ora 17:00, în comparație cu 17:40 din trecut.

Spațiile blocului de studii au fost reparate cosmetic (tencuire, vopsire), s-au tratat cu substanță ignifugă elementele de lemn ale acoperișului (13000 lei); s-a instalat sistemul de alarmă anti incendiu la primul etaj (17000 lei), s-a instalat o ușă la subsolul clădirii (3000 lei). Pentru crearea condițiilor de alimentare a elevilor, conform cerințelor, s-au efectuat lucrări de reparație capitală a depozitului și secțiilor de prelucrare a materiei prime (83200 lei), dar și lucrări de reutilare a secției de spălare a veselei, procurări de veselă și utilaj tehnologic (40000 lei).

Pentru perioada rece (încălzirea spațiului) au fost instruiți operatorii, a fost încheiat contractul pentru deservirea tehnică a cazanelor; au fost eliberate acte de constatare a pregătirii cazanelor pentru sezonul rece.

La moment suntem în așteptarea totalurilor concursului pentru schimbarea sistemului de încălzire în clădirea Gimnaziului (despre aceste lucrări o să vă informez după ce vor fi efectuate lucrările).

Sănătatea elevilor mai este asigurată și prin faptul că Gimnaziul oferă, pentru toți doritorii, contra plată, servirea hranei calde la cantină. Prețul lunar este de aproximativ 70 de lei. Părinții care doresc ca copilul să mănânce la cantină, achită suma stabilită, în baza meniurilor pentru o lună, la contabilitatea Gimnaziului. Bonul eliberat este prezentat bucătarului-șef. Ca urmare în luna septembrie din numărul total al elevilor ciclului gimnazial (191 elevi), au luat masa la cantină 70 elevi. Părinții achită doar pentru produsele din meniu, nu și pentru pregătire (cheltuieli de energie electrică, personal, detergenți), aceste cheltuieli sunt suportate din bugetul Gimnaziului.

În cadrul orelor de dirigenție elevii sunt instruiți cu privire la respectarea regulilor de comportare în stradă (circulația rutieră); de evitare a electrocutării, de comportare în caz de incendiu, cutremur. În timpul pauzelor pe coridoare este organizat de serviciul de către profesori.

Asigurarea condițiilor igienico-sanitare se realizează prin efectuarea curățeniei zilnice, și între schimburi, pe coridoare și în sălile de clasă, de către 6 îngrijitoare de încăperi. În acest scop sunt procurați detergenți și inventar sanitar. Apelul Gimnaziului către părinți este de a discuta zilnic cu copilul Dumneavoastră despre comportamentul în timpul orelor de curs, dar și în timpul pauzelor.

Aș vrea să vă aduc la cunoștință prevederile art.208, 209 și 210 ale Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ în ce privește deteriorarea bunurilor materiale ale instituției: „Art.208. Părinții/ alți reprezentanți legali ai elevilor care se fac vinovați de deteriorarea bunurilor Instituției plătesc toate lucrările necesare reparațiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. Art.209. În cazul în care autorul deteriorării nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă revenind întregii clase și se consemnează prin proces-verbal al consiliului profesoral. Art.210. În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii, pe numele cărora au fost eliberate, înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studii și tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.”

În cazul dacă aveți propuneri sau sesizări, în incinta Gimnaziului, la etajul I, pe coridor este o urnă sigilată în care puteți să puneți bilețelul.

Închei cu apelul pe care îl adresez Dumneavoastră, stimați părinți, de a ne fi parteneri nouă, cadrelor didactice care desfășurăm instruirea, dar și a fi parteneri copilului Dumneavoastră, doar împreună putem asigura calitatea instruirii.

 

Elena Godovaniuc, Director,

Gimnaziul „Ștefan cel Mare”

Categorie: Educaţie | Adăugat de: angelazatic (10.10.2016)
Vizualizări: 42 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar