MENU
Acasă » Articole » Articolele ziarului » Social

DE CE PLĂTIM MAI SCUMP?

Concepția salubrizării în Republica Moldova este aprobată  prin Hotărârea Guvernului nr. 486 din 2 mai 2007. Conform Concepției  „Salubrizarea localităţilor se efectuează prin servicii publice speciale, organizate, coordonate, reglementate, conduse, monitorizate şi controlate de autorităţile publice locale.

    Conform legislaţiei în vigoare, serviciile publice de salubrizare a localităţilor sunt servicii scoase din subordinea autorităţilor publice centrale şi constituite ca structuri autonome gestionare, atribuindu-li-se patrimoniu propriu în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

    Serviciile publice de salubrizare se organizează pentru soluţionarea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor  publice şi ale agenţilor economici. Statul sprijină prin măsuri legislative şi economice dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor publice de salubrizare, precum şi a infrastructurii specifice acestora.”

 În Moldova se constată o rămânere în urmă destul de accentuată sub aspectul organizatoric, tehnic, al calităţii şi  continuităţii în domeniul salubrizării. Majoritatea covârşitoare a localităţilor rurale nu dispun de servicii publice de salubrizare (cu excepţia celor de lângă oraşele mari). Satul Bravicea nu este o excepţie, în aceste condiţii sarcina acțiunilor de salubrizare îi revine Administraţiei Publice Locale.

Pentru anul bugetar 2016 Consiliul Local Bravicea a aprobat taxa de salubrizare de 10 lei (în comparaţie cu 2 lei de până acum) pentru fiecare membru al familiei. În anul precedent în buget,  a fost planificată suma de 6000 lei, fiind acumulată suma de 4286 lei , destinată următoarelor activităţi :

 Activităţi de salubrizare:

       a) precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special;

    b) înfiinţarea şi administrarea rampelor de depozitare a deşeurilor, a staţiilor de transfer şi a celor de prelucrare a compostului;

    c) termovalorificarea deşeurilor menajere solide;

    d) măturatul, spălatul căilor publice, întreţinerea spaţiilor şi a parcurilor;

    e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi punerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;

    f) preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor;

    g) dezinsecţia, dezinfectarea şi deratizarea.

Dacă analizăm lista activităţilor, este bine să o comparăm cu suma acumulată (4286 lei) şi să stabilim ce activităţi s-ar putea de realizat , ţinând cont şi de calitate. Aceşti bani au fost cheltuiţi anul trecut pentru: întreţinerea gunoiştii, transportarea gunoiului din sat, întreţinerea drumurilor, curăţenie la Cimitir, plata persoanelor care au efectuat lucrări de încărcare / strângere a gunoiului.

De aceea, s-a stabilit că suma (de 2 lei)/contrubuţia populaţiei este foarte mică şi pentru ca să se efectuieze lucrări de salubrizare periodic şi calitativ, trebuie să se acumuleze mai mulţi bani  prin majorarea taxei pentru salubrizare. Personal, consider că şi acest lucru nu este suficient; trebuie să întreprindem eforturi comune în direcţia educării populaţiei pentru  menţinerea curăţeniei (să nu aruncăm pe jos ambalaje, pungi, răsărită etc., să  facem curat în preajma porţii, să ducem gunoiul doar la gunoiştea autorizată, să ne îngrijim periodic de mormintele apropiaţilor etc.).

Banii acumulați de la salubrizare și cei planificați la amenajarea teritoriul  vor fi îndreptați la realizarea unor șir de acțiuni planificate de Primar, împreună cu consilierii pentru respectarea cerințrlor sanitaro-ecologice și dezvoltarea comunității precum : amenajarea gunoiștii prin construcția unui gard, săparea șanțului pentru a împiedica răsturnarea gunoiului în spațiul neautorizat (la moment deja s-a realizat); construcția podului care duce la Biserică (de lângă școală), construcția podului de la Stadion, reparația podului ce duce în regiunea Novac, construcția și instalarea a 3 lăzi de gunoi la Cimitir, procurarea ierbicidelor pentru stârpirea buruienilor, construcția stației auto la Satul Nou, confecționarea și instalarea urnelor în centrul satului, întreținerea drumurilor, transportarea lunară a gunoiului din sat, proiectarea rețelei de gaze la Casa de Cultură, amenajarea spațiilor: Primărie, Casa de Cultură, Școala de Arte etc.

Acestea fiind spuse, vă îndemn să achitați taxa pentru salubrizare deoarece o faceți pentru Dumneavoastră și pentru dezvoltarea satului nostru. (Estimați ce puteți procura cu 10 lei și ulterior răspundeți la întrebarea dacă este mare taxa pentru un an).

(în numărul următor al ziarului o să vă informez și despre alte taxe care au fost majorate)

 

Elena Godovaniuc, consilier local

elenagodov@gmail.com

Categorie: Social | Adăugat de: angelazatic (04.01.2016)
Vizualizări: 66 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar