MENU
Acasă » Articole » Articolele ziarului » Social

Organizarea activității de asistență socială a bătrânilor

La nivel local, instituţia responsabilă de protecţie socială este Administraţia Publică Locală. Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală Nr.436 din 28.12.2006 prevede competenţa organelor administraţiei publice locale în asistenţa socială, incluzând centrele şi aşezămintele de asistenţă socială şi de protecţie socială a populaţiei afectate de şomaj, organizarea activităţii de asistenţă socială a copiilor, bătrânilor, invalizilor, familiilor cu mulţi copii, a grupurilor şi persoanelor defavorizate; sprijină organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate protecţia socială şi funcţionează în raza satului (comunei), oraşului (municipiului); asigură elaborarea şi realizarea măsurilor privind combaterea şomajului, crearea locurilor noi de muncă, organizarea lucrărilor publice remunerate, supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social.

Discutăm cu asistentul social Nina Uncu despre organizarea activității de asistență socială în s. Bravicea.

Care sunt serviciile sociale prestate populației de către asistența socială? La moment în s.Bravicea activează trei servicii sociale: Serviciul de îngrijire la domiciliu; Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă; Serviciul de Asistență Personală. In serviciul de îngrijire la domiciliu sunt angajați trei lucrători sociali: Bulibaș Vera, Timuș Valentina, Lapteacru Angela- care au în îngrijire 26 de invalizi și pensionari singuratici.

Care sunt responsabilitățile lucrătorului social în munca cu bătrânii? Lucrătorul social asigură următoarele servicii beneficiarilor la domiciliu: îngrijire personală, aprovizionarea cu apă potabilă, pregătirea hranei, achitarea serviciilor comunale, organizarea curățeniei, reparația sobei, hogeacului, procurarea produselor alimentare și industriale, procurarea medicamentelor, comunicarea și chemarea medicului de familie și a asistentului medical. Lucrătorul social vizitează beneficiarul la domiciliul său de 2-3 ori pe săptămână. Beneficiari de îngrijire la domiciliu sunt 26 de cetățeni: Batcu Natalia, Botezatu Maria, Cojocaru Maria,  Ceban Eugenia, Donosova Larisa, Grejdeanu Efrosinia, Verejan Efrosinia, Baciu Efimia, Hînganu Ioana, Călugăru Parascovia, Boțan Nicolae, Bejan Constantin, Rață Maria, Rață Grigore, Călugăru Sofia, Bulat Nina, Mocanu Maria, Macovei Maria, Popov Gheorghe, Călugaru Maria, Gogu Maria, Gogu Ana, Garștea Veronica, Cojanu Maria, Munteanu Liuba, Soboli Maria.

Ce este ajutorul social? Ajutorul social este o sumă de bani plătită lunar familiilor defavorizate care se află într-o situație de dificultate financiară, până  reușesc să revină la un trai independent. Ajutorul social este acordat luând în considerație toate veniturile persoanelor care locuiesc în aceeași locuință și se întrețin dintr-un buget comun.

Cine poate beneficia de ajutor social? De dreptul la ajutor social și la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile defavorizate în cazul în care îndeplinesc cumulativ toate condițiile legii, și anume:

  1. venitul global mediu lunar al familiei este mai mic decât venitul lunar minim garantat de stat.
  2.  în cazul în care toți membrii adulți ai familiei se încadrează în cel puțin una din următoarele situații:
  • au atins vîrsta de pensionare
  • sunt persoane cu grad de invaliditate.
  • sunt șomeri înregistrați la agenția teritorială pentru ocupare a forței de muncă în a cărei rază teritorială își află domiciliu și care nu refuză un loc de muncă sau participă la servicii de stimulare a ocupării forței de muncă și la lucrări publice oferite de agenții economici.
  • Se află în perioada dintre săptămâna a 30-a de sarcină, ori îngrijește un copil în vârstă de până la 3 ani.
  • Îngrijesc un membru / membri ai familiei care dețin gradul I de invaliditate, care necesită îngrijire conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalității, îngrijesc un copil /copii invalizi din aceeași familie sau au o persoană în vârstă de peste 75 ani din aceeași familie conform concluziei Consiliului medical consultativ.
  • Familiile ai căror membri au venituri din salarizare, din activitatea de antreprenoriat sau din activități agricole din afara localităților pot solicita ajutor social sau ajutor pentru perioada rece a anului cu condiția că ceilalți membri adulți ai acestora se încadrează în una dintre situațiile din lista de mai sus.

Pentru determinarea dreptului la ajutor social pentru perioada rece a anului, (un membru adult al familiei) sau reprezentantul legal al familiei, trebuie să depună Cerere pentru acordarea ajutorului social.

Cererea va conține acordul pentru colectarea și verificarea informației despre familie, veniturile și proprietatea acesteia, precum și obligațiunea de a restitui sumele primite nelegitim, în cazul declarației false sau incomplete.

Cererea pentru acordarea ajutorului social, însoțită de actele confirmative, se depune la asistentul social din localitatea familiei solicitante, pentru a fi transmisă Direcției/Secției asistență socială și protecție a familiei.

Ce este Asistența Parentală Profesionistă? Asistența Parentală Profesionistă (APP) este un serviciu care oferă copilului îngrijire familială substitutivă (care înlocuiește temporar familia biologică) în familia asistentului parental profesionist. În localitatea noastră activează zece Asistenți Parentali Profesioniști:Aga Nina, Mîndru Maria, Brînză Maria, Harea Veronica, Popa Angela, Popa Natalia, Popa Tamara, Burcă Aliona, Cogîlniceanu Galina, Postolachi Aliona, în familiile cărora sunt plasați 16 copii.

În ce constă Serviciul de Asistență Personală? Serviciul de Asistenţa personală este un serviciu destinat persoanelor cu dizabilităţi severe cu vârsta de peste 3 ani care întâmpină dificultăţi în realizarea sarcinilor şi activităţilor cotidiene fără suport din exterior. Sunt angajați trei asistenți personali:Dulghieru Elena,Calinin Leonid, Munteanu Maria.

 

Elena Godovaniuc,

redactor al „Curierului de Bravicea”

elenagodov@gmail.com

 

Categorie: Social | Adăugat de: angelazatic (04.01.2016)
Vizualizări: 43 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar